POKLICNA MATURA
Tajnica poklicne mature:
Telefon: Uradne ure:
Boža Zalesnik
dipl. med. sestra
02 88 46 540
02 88 46 541
Tor, 10.30 – 11.15

Večino informacij o poklicni maturi ter zaključnem izpitu poleg ravnatelja pozna tajnica mature, ki skrbi, da zaključek šolanja poteka brez motenj, da so vsi o vsem pravočasno obveščeni, da podatki potujejo na pravo mesto da se izdajo spričevala…

Na Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec to odgovorno nalogo opravlja ga. Boža Zalesnik.

POKLICNA MATURE - 2020/21

PROTOKOL TESTIRANJA PCR ZA KANDIDATE ZA MATURO, KI SO V KARANTENI

Prijava na poklicno maturo (obrazec) >>

Odjava od poklicene mature (obrazec) >>

Prijava k maturitetnemu predmetu splošne mature (obrazec) >>

spomladanski  rok  2021

od 29.05.2021   do   07.07.2021

 

ŠOLSKA MATURITETNA KOMISIJA:

PREDSEDNIK: Blaž ŠUŠEL

NAMESTNIK:  Darja KATANEC

TAJNIK:            Boža ZALESNIK

ČLAN:                Darja SKUTNIK

ČLAN :               Eva MEŽA

 

KOLEDAR OPRAVLJANJA POKLICNE MATURE – PISNI DEL ob 9.00 !

DATUM        IZPITNA ENOTA             PREDMET
29.05.2021 – sobota        3. predmet Angleščina
31.05.2021 – ponedeljek        1. predmet Slovenščina
05.06.2021 – sobota        3. predmet Matematika
08.06.2021 – torek        3. predmet Nemščina
10.06.2021 – četrtek        2. predmet Zdravstvena nega

KOLEDAR OPRAVLJANJA POKLICNE MATURE – PRAKTIČNI DEL:

DATUM        IZPITNA ENOTA             PREDMET

 

od 12.06.   do   23.06. 2021

 

4. predmet

                                                        Storitev in zagovor

KOLEDAR OPRAVLJANJA POKLICNE MATURE – USTNI DEL:

DATUM       IZPITNA ENOTA             PREDMET
 od 14.06.  do   23.06. 2021        1. predmet Slovenščina
 od 14.06.  do   23.06. 2021        2. predmet ZN
 od 14.06.  do   23.06. 2021        3. predmet Angleščina
 od 14.06.  do   23.06. 2021        3. predmet Nemščina
 od 14.06.  do   23.06. 2021        3. predmet Matematika

POMEMBNO!

  • Seznanitev z rezultati bo v sredo, 07.07.2021 po 10.uri pri ravnatelju Zdravstvene šole

ali po telefonu – ( odvisno od situacije).

  • Razpored praktičnega dela in ustnih izpitov bo na oglasni deski šole  dne, 31.05.2021
  • Upoštevajte časovni razpored izpitov!
  • Ves čas izpitov strogo upoštevajte vsa priporočila NIJZ!!!!!

Zimski  izpitni rok 2020:

 3. december 2020 (ČE) Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi – (203)
28. januar 2021   (ČE) Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
  1. februar 2021   (PO) SLOVENŠČINA – pisni izpit
  2. februar 2021   (TO) MATEMATIKA +  TUJI JEZIK – pisni izpit
  3. februar 2021 (SR) ZDRAVSTVENA  NEGA – pisni izpit
  4. februar (ČE) – 12. februar (PE) Obdobje ustnih izpitov + 4. predmet
  3. marec  2021(SR) Seznanitev kandidatov z uspehom  pri PM

 

Spomladanski izpitni rok 2021

 

V mesecu marcu 2021

Predpreizkus –  pisni izpiti

 30. marec 2021 (TO) Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
 25. maj 2021 (TO) Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
29. maj 2021  (SO) ANGLEŠČINA – pisni izpit
   31. maj 2021  (PO) SLOVENŠČINA – pisni izpit
   5. junij 2021  (SO) MATEMATIKA – pisni izpit
   8. junij 2021  (TO) NEMŠČINA – pisni izpit
 10. junij 2021  (ČE) ZDRAVSTVENA  NEGA – pisni izpit
od 14. junija  do  23. junija 2021 Obdobje ustnih izpitov + 4. predmet
7. julij  2021 (SR) Seznanitev kandidatov z uspehom  pri PM

 

 

Jesenski izpitni rok 2021:

8. julij 2021(ČE) Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
20. avgust 2021 (PE) Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
24. avgust 2021 (TO) SLOVENŠČINA – pisni izpit
25. avgust  2021 (SR) MATEMATIKA – pisni izpit
27. avgust 2021  (PE) ANGLEŠČINA+ NEMŠČINA – pisni izpit
31. avgust 2021 (TO) ZDRAVSTVENA  NEGA – pisni izpit
24. avgust (TO)  – 3.sept.2021  (PE) Obdobje ustnih izpitov + 4. predmet
 9. september 2021 (ČE) Seznanitev kandidatov z uspehom  pri PM
ZAKLJUČNI IZPIT - 2020/21
Tajnica zaključnega izpita: Telefon: Uradne ure:
Boža Zalesnik
dipl. med. sestra
02 88 46 540
02 88 46 541
Tor, 10.30 – 11.15

 

Prijava na zaključni izpit (obrazec) >>

JUNIJ- 2021

od  7.06.2021  do  15.06.2021

IZPITNI ODBOR:

PREDSEDNIK: Blaž ŠUŠEL

NAMESTNIK: Boža ZALESNIK

ČLANICA: Darja SKUTNIK

ČLAN: Adolf FLIS

ČLANICA: Darja KATANEC

Prva seja izpitnega odbora za zaključni izpit bo v PONEDELJEK, 07.06.2021

ob 7.30!

PREDLAGATELJICA  TEM  IN  OCENJEVALKA  ZA  PISNI DEL 

 SLOVENŠČINA

 Darja SKUTNIK

  • Kandidati se morajo prijaviti na predpisanem obrazcu 30 dni pred izpitom oziroma iz utemeljenih razlogov najkasneje do SREDE, 02.06.2021 do 12.00 ure
  • Prijavi je potrebno priložit spričevalo zaključnega letnika.

RAZPORED  ZAKLJUČNEGA IZPITA

PISNI  DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

PREDMET

 

           DAN  in URA UČILNICA NADZORNI UČITELJ

 SLOVENŠČINA

 

PONEDELJEK

07.06.2021 ob  8.00

 

 24

 

 Katarina PRAZNIK

 

USTNI DEL  ZAKLJUČNEGA IZPITA

PREDMET

          DAN  in URA UČILNICA         KOMISIJA

 SLOVENŠČINA

 

 

09.6. 2021 ob 13.00 dalje

 

 

 

 10

 

 

N.  Knez  – predsednica

D.  Skutnik – izpraševalka

 

PRAKTIČNI  DEL  –  STORITEV IN ZAGOVOR

PREDMET

 

        DAN  in URA   USTANOVA         KOMISIJA

STORITEV IN ZAGOVOR

 

 

 

 

 TOREK:

08.6. 2021 ob 7.00

 

PETEK:

11.6. 2021 ob 7.00

 

Dom varovancev

ČRNEČE

 

Dom varovancev

VELENJE

 

 D. Pernat- predsednica

A. Flis –  izpraševalec

 

E. PEVNIK -predsednica.

D. Katanec – izpraševalka

Zaključna seja izpitnega odbora bo v torek, 15.05.2021 ob 11.00!

(Obvezna udeležba izpitnega odbora za ZAKLJUČNI IZPIT!!!)

 

POMEMBNO!

  • Natančni razpored praktičnega dela in ustnih izpitov bo na oglasni deski šole dne, 07.06.2021.
  • Upoštevajte časovni razpored izpitov!

 

ZAKLJUČNI IZPIT – KOLEDAR  IZPITOV

Zimski  izpitni rok 2021:

  4. januar 2021 (PO) Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu
 2. februar 2021   (TO) Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita
 4. februar 2021   (ČE) SLOVENŠČINA – pisni izpit
 5. februar (PE) – 12. februar (PE) Obdobje ustnih izpitov + storitev in zagovor

 

Spomladanski izpitni rok 2021

   5. marec 2021 (PE) Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu
   4 junij  2021 (PE) Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita
   7. junij 2021  (PO) SLOVENŠČINA – pisni izpit
   8. junij  (TO) – 15. junij (TO) Obdobje ustnih izpitov + storitev in zagovor

 

 Jesenski izpitni rok 2021:

 

8. julij 2021 ČE) Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu
20. avgust 2021 (PE) Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita
24. avgust  2021 (TO SLOVENŠČINA – pisni izpit
23. avgust (PO) -30.avgust.2021 (PO) Obdobje ustnih izpitov + storitev in zagovor