RAZREDNIKI

Razrednik ima v procesu vzgoje in izobraževanja eno najpomembnejših in najsubtilnejših vlog znotraj šole. Dogaja se, da so dobri razredniki za nekatere dijake, pomembnejši člen odraščanja in vzgoje od staršev, prijateljev, sošolcev. Vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, vajencev oziroma dijakov, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Z dijaki se redno dobivajo na razrednih urah najmanj enkrat tedensko.

 

Razredniki:

Simona Jeromel Fajmut (1. a), Boštjan Potočnik (1. b), Katarina Praznik (1.d), Adolf Flis (1. c)

Mag. Jasna Kolar Macur (2. a), Aleksandra Pečnik (2. b), Erika Pevnik (2. c),

Bojana Štern (3. a), Darja Skutnik (3. b), Doroteja Pernat (3. c),

Eva Meža (4. a), Janja Šetina (4. b), Zdenka Kočivnik Lesjak (1. e), Sabina Jurhar (2 e.),

 

Zardi priporočil MIZŠ in NIJZ bo teoretični pouk letos potekal v matičnih učilnicah, dijaki se bodo menjavali samo v specialnih učilnicah in pri športni vzgoji in prav tako bo pri delitvah v skupine. Oba  tretja letnika zdravstvene nege, drugi letnik bolničar-negovalec in prvi letnik PTI (3. a, 3. b, 2. c, 1. e) bodo domovali na Gosposvetski ulici 2. Prvi, drugi in zaključni razredi programa zdravstvena nega (1. a, 1. b, 1.d,  2. a, 2. b, 4. a, 4. b), prvi razred programa bolničar – negovalec (1. c, ) ter en oddelek poklicnega tehniškega izobraževanja (2. e) bodo imeli večino pouka na Gosposvetski ulici 4, strokovne predmete pa v specialnih učilnicah na matični šoli.

Prostore bomo delili z Gimnazijo Slovenj Gradec na Gosposvetski ulici 2 (8 učilnic in telovadnica) in še s Srednjo šolo Slovenj Gradec in Muta v najeti zgradbi na Gosposvetski ulici 4 (10 učilnic).

 

Tabela 1.3.1 Razporeditev v oddelke 2020/2021

 

    Število učencev Ponavljalci Podaljšan status Tuji jezik

Razred

 

Razrednik VSI Ž M     AN1 NE2
1. a SIMONA JEROMEL FAJMUT 24 17 7 0 0 24 24
1. b BOŠTJAN POTOČNIK 22 17 5 0 0 22 22
1.d KATARINA PRAZNIK 18 15 3 0 0 18 18
Skupaj 64 49 15 0 0 64 64
2. a JASNA KOLAR MACUR 30 22 8 0 0 30 30
2. b ALEKSANDRA PEČNIK 29 21 8 0 0 29 29
Skupaj 59 43 16 0 0 59 59
3. a BOJANA ŠTERN 27 22 5 0 0 27 27
3. b DARJA SKUTNIK 28 22 6 0 0 28 28
Skupaj   55 44 11 0 0 55 55
4. a EVA MEŽA 30 23 7 0 1 30 30
4. b JANJA ŠETINA 30 18 12 0 4 30 30
Skupaj   60 41 19 0 5 60 60
1. e ZDENKA KOČIVNIK LESJAK 23 16 7 0 0 23 23
2. e SABINA JURHAR 15 12 3 0 3 15 15
Skupaj   38 28 10 0 3 38 38
1. c ADOLF FLIS 11 7 4 2 0 11 11
2. c ERIKA PEVNIK 13 11 2 0 0 13 13
3. c DOROTEJA PERNAT 19 17 2 0 2 19 19
Skupaj   43 35 8 2 2 43 43
Skupaj vsi   319 240 79 2 10 319 319

 

 

IZBIRNE VSEBINE

INTERESNE DEJAVNOSTI OZ. PROSTE IN OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 2020/21:

Preveč specializirano znanje, ki ga ponujajo strokovni srednješolski programi, za kvalitetno bivanje v današnji družbi ni dovolj, za to je potrebna široka razgledanost oz. široka paleta znanj. Ljudje se kot osebnosti zelo razlikujemo, smo polni različnih idej, interesov, znanj, doživljajev, sposobnosti. Svet in dogodke v njem zelo  različno zaznavamo ter dojemamo, drugače čustvujemo, različne stvari nas motivirajo, in v skladu z vsem, tudi različno reagiramo oz. se obnašamo. Z namenom poudarjanja raznolikosti interesov so v šole uvedene proste in obvezne izbirne vsebine.

Obvezne izbirne vsebine, ki  so vezane na pouk, bo vsebinsko in časovno ponudila in določila šola (športni dnevi, kino predstave , gledališče … ), proste izbirne vsebine, ki pa niso nujno vezane na pouk,  bodo  potekale tedensko, izven časa pouka, znotraj šole ali izven nje, le izjemoma bodo morda odščipnile kakšno redno uro pouka. Dijakinje in dijaki bodo pri prostih izbirnih vsebinah sami izbirali področja ali vsaj aktivnosti znotraj področij, ki jih bodo izvajali  mentorji, učitelji ali zunanji strokovnjaki ter bodo kot take krepile telo in um, spodbujale pozitivne medsebojne odnose, odkrivale talente mladine, upoštevale interese dijakov, možnosti, ki jih ponuja lokalno in širše okolje, usposobljenost učiteljev – mentorjev, finančne, socialne dejavnike dijakov ter količino  državnih sredstev za izvajanje takih dejavnosti.

Zaradi posebnosti nekaterih humanitarnih, kulturnih in športnih aktivnosti, ki se vežejo na izvajalce ali vremenske pogoje, bo urnik teh vsebin znotraj letnega načrta delno odprt oz. prilagojen trenutnim  razmeram. Mnoge prireditve in aktivnosti bodo usmerjene v zdrav način življenja,  prostovoljno  delo bo potekalo po Slovenj Gradcu ter drugih krajih in raznih ustanovah ( v domovih  za starejše na Prevaljah, v Črnečah, Slovenj Gradcu, Radljah ter Velenju in v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec …)

Proste izbirne vsebine

Izbira in odločitev o PIV bo prepuščena dijakom ter njihovim staršem, potekale in izvajale se bodo večinoma izven časa pouka, nekatere zadnji teden ob zaključku pouka, večina je brezplačnih, nekateri ogledi in izleti pa bodo zahtevali plačilo avtobusnega prevoza, nakupa vstopnic, plačila bivanja …

 

Seznam prostih izbirnih vsebin 2020/21

 

1.     Ekskurzija v Anglijo – E. Meža,  Z. Meža
2.     Ekošola – J. Šetina
3.     Filmski abonma – N. Černjak
4.     Halliwick tečaj (terapija v vodi) – K. Praznik
5.     Masaža (samo za program PTI)  – Z. Kočivnik Lesjak, D. Katanec
6.     Matematični krožek  – S. Jeromel Fajmut, B. Potočnik
7.     Merjenje krvnega tlaka, holesterola in krvnega sladkorja – B. Štern
8.     Nemška bralna značka Pfiffikus – T. Es Podpečan
9.     Pevski zbor – A. Rogina
10.   Planinski krožek – E. Pevnik, A. Flis
11.   Plavalni tečaj za neplavalce – K. Praznik, L. Kompan
12.   Priprava na maturo iz angleškega jezika – A. Pečnik, E. Meža 
13.   Projekt Erasmus+ (Skupaj za prihodnost planeta) – E. Meža  
14.   Projekt nekajenja – B. Štern
15.   Promocija zdravja in bodi kul – D. Pernat
16.   Prostovoljstvo – pomoč pri vadbi v vodi in učenju plavanja otrok s posebnimi potrebami v Velenju K. Praznik
17.   Prostovoljstvo (na domu, bolnišnice, CUDV Črna, domovi starejših občanov, Sonček, Ozara, centri za socialno delo, pomoč invalidom in osebam s posebnimi potrebami) –  mag. J. Kolar Macur, A. Flis, D. Katanec, Z. Lesjak Kočivnik, D. Pernat, E. Pevnik, B. Štern, B. Zalesnik
18.   Rekreacija in priprava na tekmovanja – L. Kompan, K. Praznik
19.   Revija delovnih oblačil za zdravstvene poklice – L. Kompan, A. Flis
20.   Tečaj za učitelja plavanja – K. Praznik, A. Flis
21.   Tekmovanje za Cankarjevo priznanje – N. Černjak, D. Skutnik
22.   Tekmovanje iz znanja zgodovine – Z. Meža
23.   Varstvo predšolskih oz. šolskih otrok – A. Pečnik
24.   Zdrava šola – A. Pečnik
25.   Zdravstveno svetovanje in merjenje krvnega pritiska, holesterola ter krvnega sladkorja na OZ RK Velenje – Z. Kočivnik Lesjak

 Opis izbirnih vsebin >>

ŠOLSKI ZVONEC

Zaradi prisotnosti in možnosti razmaha okužb s covid-19, bo šola na začetku delovala po navodilih MIZŠ in izvajala pouk po modelu B, ki predpisuje manjše prilagoditve. Ker v tej obliki organizacije ni možno varno ponujati toplih malic, se urnik spremeni in uvede glavni odmor v istem času za vse dijake na ŠCSG. Pouk se začne najprej ob 7.00 (razredi lahko začeli tudi kasneje) in konča najkasneje ob 14.45. Izjema bo 3. c, ki bo pol leta na PUD-u in bo v drugem poletju modul masaže izvajal v popoldanskih urah. Obstaja tudi možnost, da bo tudi izvajanje praktičnih vaj potekalo popoldan, če nam bo morala zaradi korona virusa Splošna bolnišnica Slovenj Gradec odpovedati izvajanje pouka v njihovih prostorih.)

SHEMA IZVAJANJA POUKU V PRIMERU MODELA B
Zap. št. ure Čas
1. 7.00 – 7.45
2. 7.50 – 8.35
3. 8.40 – 9.25
4. 9.30 –1 0.15
malica 10.15 – 10.35
5. 10.35 – 11.20
6. 11.25 -12.10
7. 12.15 – 13.00
8. 13.05 – 13.50
9. 13.55 – 14.45
V primeru uvajanja drugih modelov se bo tudi shema spreminjala in prilagajala.

Takoj ko se razmere uredijo in bo možno normalno gibanje dijakov po šoli in izven nje ter posledično prehranjevanje dijakov s toplo malico, bomo najbrž ponovno šli na staro časovno shemo, ko se bo pouk začel najprej ob 7.00 in končal popoldan, najkasneje ob 15.15 (izjema je vedno 3. c, ki je pol leta na PUD-u in bo modul masaže izvajal popoldan). Zaradi tople malice ne bo klasičnega glavnega odmora, ampak bo temu namenjenih 45 minut, v različnih terminih, znotraj urnika.

ČASOVNA SHEMA IZVAJANJA POUKA V NORMALNIH RAZMERAH
Zap. št. ure Čas
1. 7.00–7.45
2. 7.50–8.35
3. 8.40–9.25
4. 9.30–10.15
5. 10.20–11.05
6. 11.10–11.55
7. 12.00–12.45
8. 12.50–13.35
9. 13.40–14.25
10. 14.30–15.15

Digitalna identiteta in Edouram

Na spodnji povezavi (Digitalna identiteta) najdeš vse potrebne informacije o tem, kaj je to digitalna identiteta, brezžično omrežje Eduroam in kako se prijaviti vanj ter kako si lahko naložite Office 365 Profesional Plus:

Digitalna identiteta

Povzetek Eduroam nastavitev
(za podrobnejše informacije pojdi na zgornjo povezavo Digitalna identiteta)
 • Standard za brezžična omrežja: 802.11b/g
 • Ime omrežja (angl. SSID): eduroam
 • Varnostni standard: WPA2 ali WPA
 • Način overjanja: 802.1X
 • Način EAP-TTLS
 • Tuneliran protokol za overjanje: PAP
 • Način šifriranja: AES (WPA2) ali TKIP (WPA)
 • Način dodeljevanja naslovov IP: DHCP
 • Zunanje uporabniško ime: anonymous@guest.sc-sg.si
 • Oblika uporabniškega računa: uporabnik@guest.sc-sg.si
 • Certifikat CA matične organizacije. Če uporabljate odjemalec:
  • eduroam_client, se certifikat CA namesti na napravo pri namestitvi odjemalca
  • SecureW2, se certifikat CA namesti na napravo ob prvem priklopu v omrežje eduroam
  • pri nekaterih drugih odjemalcih morate certifikat CA na napravo namestiti ročno, preden se lahko povežete v omrežje eduroam.
  • Arnes CA 2012

V primeru izgube ali kakršnih koli težav pri uporabi spletne identitete, to javite na naslov: vojko.sustarsic@sc-sg.si. V elektronskem sporočilu navedite ime, priimek, razred in težavo.

PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 1. LETNIK, program ZDRAVSTVENA NEGA (šol. leto 2020 / 2021)

PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 1. LETNIK; program ZDRAVSTVENA NEGA (šol. leto 2020/21)

 

Predmet/modul

1. A

1. B

1. D

Slovenščina

3.3., 26.5.

1.2., 23.4.

22.2., 21.4.

Matematika

5.3., 21.5.

1.3., 10.5.

 

Angleščina – TJ 1

25.2., 25.5.

29.1., 5.3., 14.5.

29.1., 5.3., 14.5.

Geografija

16.4.

16.4.

16.4.

Fizika

 

9.4.

9.4.

Kemija

20.5.

19.5.

20.5.

Biologija

28. 1., 13.5.

28.1., 13.5.

27.1., 18.5.

Zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč

15.3., 10.5.

21.1., 18.5.

10.2., 12.5.

Anatomija, fiziologija in mikrobiologija

9.3., 18.5.

10.3., 21.5.

9.3., 19.5.

Nemščina – TJ 2

7.4.

14.4.

10.5.

 

PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 2. LETNIK, program ZDRAVSTVENA NEGA (šol. leto 2020 / 2021)

 

PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 2. LETNIK; program ZDRAVSTVENA NEGA (šol. leto 2020/21)

Predmet/modul

2. A

2. B

Slovenščina

16.3., 4.5.

16.3., 6.4.

Matematika

3.3., 19.5.

4.3., 6.5.

Angleščina –TJ 1

11.3., 21.5.

3.2., 15.4., 12.5.

Zgodovina

12.4.

12.4.

Zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč

15.3., 10.5.

19.1., 18.5.

Anatomija, fiziologija in mikrobiologija

19.3., 14.5.

11.3., 13.5.

Kakovost in varnost v zdrav. negi in soc. oskrbi

Etika in komun.

23.5.

14.4.

Zdr. zakonodaja

19.4.

21.4.

 

Skrb za zdravje

Vzgoja za zdravje

7.5.

21.5.

Zdrava prehrana

20.5.

14.5.

Dietetika – teorija

6.5.

7.5.

Dietetika – vaje

13.5.

27.5.

Nemščina – TJ 2

14.4.

23.4.

Zdravstvena terminologija

7.4.

9.4.

 

 

PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 3. LETNIK, program ZDRAVSTVENA NEGA (šol. leto 2020 / 2021)

PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 3. LETNIK; program ZDRAVSTVENA NEGA (šol. leto 2020/21)

Predmet/modul (VS)

3. A

3. B

Slovenščina

11.2., 22.4.

31.3.

Matematika

18.3., 13.5.

2.3., 11.5.

Angleščina –TJ 1

11.3., 20.5.

11.2., 13.5.

Zgodovina

23.3., 25.5.

24.2., 19.4.

Zdravstvena nega (ZNB)

16.3., 11.5.

27.1., 5.5.

Zdravstvena nega (NPP)

10.5.

22.4.

Zdravstvena nega (DTP)

Anatomija in fiziologija

18.5.

15.4.

Podjetništvo

31.5.

10.5.

Zdr. nega otroka in mlad. (ANO)

14.1., 17.5.

10.2., 4.5.

Zdr. nega otroka in mlad. (INO)

Geriatrija

7.5.

13.1., 20.4.

Nemščina– TJ 2

16.10., 23.4.

12.4.

VS pomeni vsebinski sklop. Vsebinski sklopi sestavljajo strokovne module.

 

 

PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 4. LETNIK, program ZDRAVSTVENA NEGA (šol. leto 2020 / 2021)

PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 4. LETNIK; program ZDRAVSTVENA NEGA (šol. leto 2020/21)

Predmet/modul (VS)

4. A

4. B

Slovenščina

18.3.

25.3., 6.5.

Matematika

26.2., 16.4.

2.3., 13.4.

Angleščina –TJ 1

22.1., 13.4.

22.1., 23.4.

Psihologija

30.3.

4.5.

Zdravstvena nega (ZNIB)

23.3.

27.1., 29.3., 21.4.

Zdravstvena nega (ZNDB)

25.3.

22.2., 19.4.

Zdravstvena nega (ZNŽ)

21.4.

9.4.

Zdravstvena nega – vaje

7.4.

7.4.

Higiena in mikrobiologija

13.1., 14.4.

15.1., 16.4.

Zdr. n. otr. in mlad.(BOM)

8.4.

14.4.

Nemščina– TJ 2

31.3.

31.3.

Temeljna strokovna znanja

20.4.

24.3., 5.5.

VS pomeni vsebinski sklop. Vsebinski sklopi sestavljajo strokovne module.

 

PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 1. LETNIK, program BOLNIČAR – NEGOVALEC (šol. leto 2020 / 2021)

PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 1. LETNIK; program BOLNIČAR – NEGOVALEC (š. l. 2020/21)

Predmet/modul (VS)

1. C

Slovenščina

12.2., 21.5.

Matematika

12.3., 14.5.

Angleščina – TJ 1

11.2., 13.5.

Družboslovje

23.4.

Naravoslovje

20.5.

Nega in oskrba (POA)

6.5.

Zdravstv. in socialno varstvo (ZSV)

21.4., 5.5.

Nega in oskrba (ONS)

10.5.

Anatomija in fiziologija

15.3., 17.5.

Nemščina– TJ 2

16.4.

VS pomeni vsebinski sklop. Vsebinski sklopi sestavljajo strokovne module.

 

PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 2. LETNIK, program BOLNIČAR – NEGOVALEC (šol. leto 2020 / 2021)

PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 2. LETNIK; program BOLNIČAR – NEGOVALEC (š. l. 2020/21)

Predmet/modul (VS)

2. C

Slovenščina

1.3., 24.5.

Matematika

25.2., 6.5.

Angleščina – TJ 1

18.5.

Družboslovje

3.6.

Naravoslovje

25.5.

Nega in oskrba (POA)

17.2.

Nega in oskrba (PPO)

11.5.

Nega in oskrba (NBS)

3.3., 26.5.

Zdravstvena vzgoja (ZVZ)

10.5.

Poklicna etika

17.5.

Gospodinjstvo

20.5.

Temeljna strokovna znanja

13.5.

VS pomeni vsebinski sklop. Vsebinski sklopi sestavljajo strokovne module.

 

PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 3. LETNIK, program BOLNIČAR – NEGOVALEC (šol. leto 2020 / 2021)

PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 3. LETNIK; program BOLNIČAR – NEGOVALEC (š. l. 2020/21) 

Predmet/modul (VS)

3. C

Slovenščina

25.3., 9.4., 23. 4.

Matematika

2.3., 20. 4.

Angleščina – TJ 1

14.4.

Nega in oskrba (POA)

5.3., 23.4.

Nega in oskrba (NBS)

9.3., 5.5.

Podjetništvo

15.4.

Temeljna strokovna znanja

1.4., 6.5.

VS pomeni vsebinski sklop. Vsebinski sklopi sestavljajo strokovne module.

PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 1. LETNIK, program ZDRAVSTVENA NEGA - PTI (šol. leto 2020 / 2021)

PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 1. LETNIK; program ZDRAVSTVENA NEGA – PTI (š. l. 2020/21)

Predmet/modul

1. E

Slovenščina

3.3., 26.5.

Angleščina – TJ 1

11.2., 26.3., 20.5.

Kemija

26.5.

Biologija

21.5.

Zdravstvena nega pacienta in nujna medicinska pomoč

ANI

20.1., 14.5.

DTP

21.4.

Zdravstvena nega na specialnih področjih in dolgotrajna oskrba

9.2., 13.4.

Zdravstvena nega otroka in mladostnika

8.4.

Anatomija, fiziologija in HG

15.3., 17.5.

Zdravstvena terminologija

23.4.

 

 

PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 2. LETNIK, program ZDRAVSTVENA NEGA - PTI (šol. leto 2020/ 2021)

PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 2. LETNIK; program ZDRAVSTVENA NEGA – PTI (š. l. 2020/21)

Predmet/modul (VS)

2. E

Slovenščina

27.1., 3.3., 14.4.

Matematika

10.3., 22.4.

Angleščina – TJ 1

26.2., 16.4.

Zgodovina

15.4.

Geografija

10.2.

Psihologija

24.3.

Zdravstvena nega pacienta (ZNB)

17.3., 21.4.

Zdravstvena nega pacienta (NPP)

18.2.

Zdr. nega otroka in mlad. (BOM)

22.3., 26.4.

Zdr. nega specialnih področij (ZNIB)

31.3.

Zdr. nega specialnih področij (ZNDB)

11.2.

Humana genetika

7.4.

VS pomeni vsebinski sklop. Vsebinski sklopi sestavljajo strokovne module.