Roditeljski sestanki

Pouk bo organiziran v dveh ocenjevalnih obdobjih s šestimi termini skupnih govorilnih ur in najmanj dvema roditeljskima sestankoma za vsak oddelek (izjema 3c, ki je prvo poletje na PUD-u in je dovolj eden), od katerih bo vsaj na enem prisoten ravnatelj (v prvem letniku bo to prvi sestanek, ko se seznani s starši novincev in predstavi delo na šoli, v drugem sestanek pred odhodom na večdnevno bivanje v šoli preživetja, v tretjem pred izbiro in odhodom na maturantsko ekskurzijo, v četrtem pa pred maturantskim plesom).

Prvi niz sestankov bo med 18. septembrom in 13. oktobrom 2023, drugi pa predvidoma med 16. januarjem in 31. januarjem 2024.

Govorilne ure in pomoč dijakom

Nadaljevali bomo s preizkušenim sistemom dopoldanskih individualnih govorilnih ur ter z dobro sprejetimi popoldanskimi skupnimi govorilnimi urami. Namenjene bodo staršem, skrbnikom, dijakom ter odraslim slušateljem izobraževanj (občanom). Vsak profesor bo imel določene svoje dopoldanske individualne govorilne ure, skupne govorilne ure pa bodo popoldan od 16.15 do 17.30 v petih terminih, na katerih bo prisotna večina profesorjev hkrati (13. november in 11. december 2023, 11. marec, 8. april in 13. maj 2024). Z vsemi profesorji bo možno po telefonu rezervirati tudi individualne govorilne ure v popoldanskem času izven standardnih terminov. Čas posameznih in skupnih govorilnih ur bo objavljen na spletnih straneh šole.

Dijakom z usmeritvijo, ki imajo pomoč priznano po pogodbi, bomo le to tudi nudili. Hkrati bomo, v primeru, da se pokaže potreba (po prvih testih ali polletju), vsem zainteresiranim dijakom nudili pomoč pri splošnih in strokovnih predmetih v obliki omejenih inštrukcij, ki bodo potekale po pouku najmanj enkrat mesečno (vsak prvi teden v mesecu). Te ure bodo namenjene vsem zainteresiranim dijakom, ne bodo pa prilagojene posameznikom ali razredom oz. letnikom (dijaki, ki bodo želeli pomoč, bodo počakali profesorja določenega predmeta, ki bo ob določenem terminu dežuren, ne glede na to, ali ga poučuje ali ne). Pogojno vpisanim dijakom bo določen rok za opravljanje izpitov v septembru. Tisti, ki ne bodo opravili izpitov, bodo lahko ponavljali oz. uporabili drugo, s pravili ponujeno možnost, odvisno od njihovega takratnega statusa.

 

GOVORILNE URE

I

Zap. št. Mail PRIIMEK IN IME Govorilne ure za starše Govorilne ure za dijake
1.          lidija.ajtnik@sc-sg.si AJTNIK LIDIJA sreda, 8.40 – 9.30 sreda, 8.40 – 9.30
2.          aleksander.camlek@sc-sg.si CAMLEK ALEKSANDER četrtek, 11.10 – 12.00 četrtek, 11.10 – 12.00
3.          natalija.cernjak@sc-sg.si ČERNJAK NATALIJA sreda, 12.00 – 12.45 sreda, 12.00 – 12.45
4.          tomana.espodpecan@sc-sg.si ES PODPEČAN TOMANA sreda, 9.30 – 10.15 sreda, 9.30 – 10.15
5.          adolf.flis@sc-sg.si FLIS ADOLF četrtek, 9.30 – 10.15 četrtek, 10.30 – 11.30
6.          barbara.gaspersicvodopija@sc-sg.si GAŠPERŠIČ VODOPIJA BARBARA petek, 11.10 – 12.00 petek, 11.10 – 12.00
7.          sara.hren@sc-sg.si HREN SARA ponedeljek, 11.10 – 11.50 ponedeljek, 11.10 – 11.50
8.          larisa.jeromel@sc-sg.si JEROMEL LARISA četrtek, 7.45 – 8.30 četrtek, 7.45 – 8.30
9.          sabina.jurhar@sc-sg.si JURHAR SABINA sreda, 8.40 – 9.25 sreda, 8.40 – 9.25
10.       darja.katanec@sc-sg.si KATANEC DARJA ponedeljek, 12.45 – 13.30 ponedeljek, 12.45 – 13.30
11.       petra.klancnik@sc-sg.si KLANČNIK PETRA po dogovoru po dogovoru
12.       andrej.klobcar@sc-sg.si KLOBČAR ANDREJ sreda, 9.30 – 10.15 sreda, 9.30 – 10.15
13.       darja.knez@sc-sg.si KNEZ DARJA sreda, 10.20 – 11.05 sreda, 10.20 – 11.05
14.       vanesa.knez@sc-sg.si KNEZ VANESA četrtek, 12.00 – 12.45 četrtek, 12.00 – 12.45
15.       zdenka.kocivniklesjak@sc-sg.si KOČIVNIK LESJAK ZDENKA sreda, 9.30 – 10.15 sreda, 9.30 – 10.15
16.       jasna.kolar@sc-sg.si Mag. KOLAR MACUR JASNA ponedeljek, 11.10 – 12.00 oz. po dogovoru ponedeljek, 11.10 – 12.00 oz. po dogovoru
17.       lucija.kompan@sc-sg.si KOMPAN LUCIJA sreda, 10.20 – 11.05 sreda, 10.20 – 11.05
18.       irena.matko@sc-sg.si MATKO IRENA ponedeljek, 8.40 torek, 12.50
19.       damijana.meza@sc-sg.si Mag. MEŽA DAMIJANA po dogovoru po dogovoru
20.       eva.meza@sc-sg.si MEŽA EVA četrtek, 9.30 – 10.15 četrtek, 9.30 – 10.15
21.       zvone.meza@sc-sg.si MEŽA ZVONE torek, 8.40 – 9.25 torek, 8.40 – 9.25
22.       melisa.nuhanovic@sc-sg.si NUHANOVIĆ MELISA četrtek, 9.30 – 10.15 četrtek, 9.30 – 10.15
23.       matjaz.ogris@sc-sg.si OGRIS MATJAŽ petek, 8.40 – 9.25 petek, 8.40 – 9.25
24.       aleksandra.pecnik@sc-sg.si PEČNIK ALEKSANDRA torek, 12.00 – 12.45 torek, 12.00 – 12.45
25.       patricija.pecnik@sc-sg.si PEČNIK PATRICIJA četrtek, 9.30 – 10.15 četrtek, 9.30 – 10.15
26.       vlasta.perkus@sc-sg.si PERKUŠ VLASTA po dogovoru po dogovoru
27.       doroteja.pernat@sc-sg.si PERNAT DOROTEJA petek, 7.00 – 7.45 oz. po dogovoru petek, 7.00 – 7.45 oz. po dogovoru
28.       erika.pevnik@sc-sg.si PEVNIK ERIKA sreda, 11.10 – 11.55 sreda, 11.10 – 11.55
29.       bostjan.potocnik@sc-sg.si POTOČNIK BOŠTJAN ponedeljek, 10.20 – 11.00 ponedeljek, 10.20 – 11.00
30.       zlatko.prah@sc-sg.si PRAH ZLATKO četrtek, 9.30 – 10.15 Četrtek, 9.30 – 10.15
31.       katarina.praznik@sc-sg.si PRAZNIK KATARINA torek, 8.40 – 9.30 torek, 8.40 – 9.30
32.       alenka.rapuc@sc-sg.si RAPUC ALENKA po dogovoru po dogovoru
33.       brigita.rapuc@sc-sg.si RAPUC BRIGITA po dogovoru po dogovoru
34.       joze.rev@sc-sg.si REV JOŽE po dogovoru po dogovoru
35.       almira.rogina@sc-sg.si ROGINA ALMIRA četrtek, 10.20 – 11.05 petek, 10.20 – 11.05
36.       darja.skutnik@sc-sg.si SKUTNIK DARJA sreda, 10.20 – 11.05 sreda, 10.20 – 11.05
37.       miha.sajbler@sc-sg.si ŠAJBLER MIHA sreda, 9.30 – 10.15 sreda, 9.30 – 10.15
38.       janja.setina@sc-sg.si ŠETINA JANJA sreda, 10.20 – 11.05 sreda, 10.20 – 11.05
39.       bojana.stern@sc-sg.si ŠTERN BOJANA sreda, 10.20 – 11.05 sreda, 10.20 – 11.05
40.       milena.strovs@sc-sg.si ŠTROVS GAGIČ MILENA četrtek, 11.10 oz. po dogovoru četrtek, 11.10 oz. po dogovoru
41.       barbara.stulac@sc-sg.si ŠTULAC BARBARA petek, 11.10 – 11.55 petek, 11.10 – 11.55
42.       nusa.skalic@sc-sg.si ŠKALIČ NUŠA po dogovoru po dogovoru
43.       natasa.spegelj@sc-sg.si ŠPEGELJ NATAŠA sreda, 9.35 – 10.15 sreda, 9.35 – 10.15
44.       blaz.susel@sc-sg.si ŠUŠEL BLAŽ po dogovoru po dogovoru
45.       tjasa.vodebpecnik@sc-sg.si VODEB PEČNIK TJAŠA četrtek, po dogovoru četrtek, po dogovoru

Učitelji na Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec tvorijo učiteljski zbor, ki ima poleg glavnih nalog poučevanja in vzgoje, še mnoge druge zadolžitve: obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenje o Letnem delovnem načrtu, predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, daje mnenje o predlogu za imenovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Število učiteljev se zaradi manjšega vpisa na nekaterih šolah znotraj Šolskega centra Slovenj Gradec nenehno spreminja, velika večina je stalnih članov kolektiva, nekaj pa jih prihaja dopolnjevat delo iz drugih organizacijskih enot oz. drugih šol. Vsi učitelji zadovoljujejo vse formalne izobrazbene pogoje za poučevanje določenih predmetov oz. modulov, mnogi imajo pridobljene tudi strokovne nazive.

Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi šola. Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu, in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa. Programski učiteljski zbor vodi strokovni delavec, ki ga določi ravnatelj (Zvone Meža in Lucija Kompan).

Naloge programskega učiteljskega zbora so naslednje:
– pripravi načrt ocenjevanja znanja,
– odloča o napredovanju posameznega dijaka,
– odloča o načinu opravljanja dopolnilnih izpitov dijaka (številu in obsegu),
– ugotavlja dosežene zmožnosti dijaka, ki ne zaključi izobraževanja,
– izvaja druge naloge, določene s pravilniki in šolskimi pravili.

 

UČITELJSKI ZBOR SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE SLOVENJ GRADEC (ker vsi učijo v vseh programih, so tudi vsi člani vseh PUZ-ov) ZA ŠOL. LETO 2023/2024:

UČITELJSKI ZBOR SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE SLOVENJ GRADEC 2023/24

(ker vsi učijo v vseh programih, so tudi vsi člani vseh PUZ-ov)

Ime in priimek

Matična šola

Poučuje še na:

Poučuje predmet

Izobrazba in strokovni nazivi

Ustreznost        /študijske obveznosti

Naziv v šolstvu

LIDIJA AJTNIK

SŠSGM

SZŠ

DRU

prof. zgodovine in geografije

U

mentorica

ALEKSANDER CAMLEK

SŠSGM

SZŠ

GIM

INFO

univ. dipl. ing. mat

U

mentor

NATALIJA ČERNJAK

SZŠ

SLO

prof. slovenščine in sociologije

U

svetovalka

TOMANA ES PODPEČAN

SZŠ

 SŠSGM

NE

prof. nemščine in zgodovine

U

mentorica

ADOLF FLIS

SZŠ

 

PP

dipl. zdravstvenik

U

mentor

BARBARA GAŠPERŠIČ -VODOPIJA

SŠSGM

SZŠ

ZPD

univ. dipl. inž. živilske tehnologije

U

 

svetovalka

SARA HREN

SZŠ

 

PP

TP

dipl. medicinska sestra

U

brez

LARISA JEROMEL

SZŠ

 

PP

TP

dipl. medicinska sestra, mag. zdr. ved

U

brez

SABINA JURHAR

SZŠ

SŠSGM

BIO

   AIF…

prof. biologije in pedagogike

U

svetovalka

DARIJA KATANEC

SZŠ

 

PP

TP

dipl. medicinska sestra

U

 

mentorica

PETRA KLANČNIK

GIM

SZŠ

 

prof. matematike

U

svetovalka

ANDREJ KLOBČAR

SŠSGM

SZŠ

DRU

KOM

prof. zgodovine in sociologije

U

svetovalec

DARJA KNEZ

SZŠ

 

PP

TP

dipl. med. sestra

U

 brez

VANESA KNEZ

GIM

SZŠ

NAR

mag. biologije in ekologije z naravovarstvom

U

brez

ZDENKA KOČIVNIK LESJAK

SZŠ

 

PP

TP

dipl. medicinska sestra

U

 

mentorica

mag. JASNA KOLAR MACUR

SZŠ

SŠSGM

PP

TP

mag. socioloških znanosti, višja medicinska sestra, univ. dipl. ped.

U

svetnica

LUCIJA KOMPAN

SZŠ

 

ŠVŽ

ŠVM

prof. športne vzgoje

U

svetovalka

IRENA MATKO

 

GIM

SZŠ

SJK

prof. slovenščine in sociologije

U

svetovalka

Mag. DAMJANA MEŽA

SŠSGM

SZŠ

KEM

Dipl. ing. kem. teh.

U

svetovalka

EVA MEŽA

SZŠ

 

ANJ

prof. angleškega jezika

U

svetnica

ZVONE MEŽA

SZŠ

 

ZGO

GEO

prof. zgodovine in geografije

U

svetnik

NUHANOVIĆ MELISA

SZŠ

 

PP

TP

dipl. medicinska sestra

U

brez

OGRIS MATJAŽ

 

SZŠ

 

ŠVŽ

ŠVM

prof. športne vzgoje in magister znanosti

U

mentor

ALEKSANDRA PEČNIK

SZŠ

SŠSGM

ANJ

prof. angleškega jezika

U

svetovalka

PATRICIJA PEČNIK

SZŠ

 

PP

TP

dipl. medicinska sestra

U

brez

VLASTA PERKUŠ

SZŠ

 

TP

univ. dipl. org. dela v zdravstvu

U

svetovalka

DOROTEJA PERNAT

SZŠ

 

PP

TP

dipl. medicinska sestra

U

 

svetovalka

ERIKA PEVNIK

SZŠ

 

PP

TP

dipl. medicinska sestra

U

 

svetovalka

BOŠTJAN POTOČNIK

SZŠ

 

FIZ

MAT

prof. mat. in fizike

U

mentor

KATARINA PRAZNIK

SZŠ

 

ŠVŽ

ŠVM

prof. športne vzgoje

U

svetnica

ZLATKO PRAH

ZŠMB

SZŠ

LIK. P.

prof. lik. pouka

U

svetovalec

 

BRIGITA RAPUC

SZŠ

 

SVET. DELO

univ. dipl. soc. del.

U

svetovalka

ALENKA RAPUC

SŠSGM

KVAE KOMU

univ. dipl. psih

U

svetovalka

JOŽE REV

GIM

SZŠ

MAT

prof. matematike

U

mentor

ALMIRA ROGINA

GIM

SŠSGM

UME

prof. glasbe

U

svetnica

DARJA SKUTNIK

SZŠ

 

SJK

univ. dipl. slovenistka

U

svetovalka

ŠAJBLER MIHA

SŠSGM

SZŠ

MAT

Diplomant izobraževalne matematike in izobraževalne fizike

U

brez

JANJA ŠETINA

SZŠ

 

BI, KE AFM

prof. biologije in kemije

U

svetovalka

BOJANA ŠTERN

SZŠ

 

PP, TP

dipl. medicinska sestra

U

svetovalka

MILENA ŠTROVS GAGIČ

VIŠ

SZŠ

ANJ

prof. slovenščine in angleščine

U

svetnica

BARBARA ŠTULAC

SZŠ

 

MAT

mag. prof. matematike

U

brez

NUŠA ŠKALIČ

SŠSGM

SZŠ

SJK

prof. slo. in sociologije

U

brez

NATAŠA ŠPEGELJ

SŠSGM GIM

SZŠ

NEJ

prof. angleščine in nemščine

U

svetovalka

BLAŽ ŠUŠEL

SZŠ

 

PSI

univ. dipl. psiholog

U

svetovalec

TJAŠA VODEB PEČNIK

SŠSGM

SZŠ

 

Univ. ekonm.

U

brez

Dostopnost