Roditeljski sestanki

Pouk bo organiziran v dveh ocenjevalnih obdobjih s šestimi termini skupnih govorilnih ur in najmanj dvema roditeljskima sestankoma za vsak oddelek, od katerih bo vsaj na enem prisoten ravnatelj (v prvem letniku bo to prvi sestanek, ko se seznani s starši novincev in predstavi delo na šoli, v drugem sestanek pred odhodom na večdnevno bivanje v šoli preživetja, v tretjem pred izbiro in odhodom na maturantsko ekskurzijo, v četrtem pa pred maturantskim plesom).

Prvi niz sestankov bo med 19. septembrom in 21. oktobrom 2022, drugi pa med 16. januarjem in 24.  februarjem 2023.

Govorilne ure in pomoč dijakom

Nadaljevali bomo z uveljavljenim sistemom dopoldanskih individualnih ter popoldanskih skupnih govorilnih ur. Namenjene bodo staršem, skrbnikom, dijakom ter odraslim slušateljem izobraževanj (občanom). Vsak profesor bo imel določene svoje dopoldanske individualne govorilne ure, skupne govorilne ure pa bodo popoldan od 16.15 do 17.30 v šestih terminih, na katerih bo prisotna večina profesorjev hkrati ( 14. november in 12. december 2022, 16. januar, 6. marec, 3. april in 8. maj 2023). Z vsemi profesorji bo možno po telefonu rezervirati tudi individualne govorilne ure v popoldanskem času izven standardnih terminov. Čas posameznih in skupnih govorilnih ur bo objavljen na spletnih straneh šole.

Dijakom z usmeritvijo, ki imajo pomoč priznano po pogodbi, bomo le to tudi nudili. Hkrati bomo, v primeru, da se pokaže potreba (po prvih testih ali polletju), vsem zainteresiranim dijakom nudili pomoč pri splošnih in strokovnih predmetih v obliki omejenih inštrukcij, ki bodo potekale po pouku najmanj enkrat mesečno (vsak prvi teden v mesecu). Te ure bodo namenjene vsem zainteresiranim dijakom, ne bodo pa prilagojene posameznikom ali razredom oz. letnikom (dijaki, ki bodo želeli pomoč, bodo počakali profesorja določenega predmeta, ki bo ob določenem terminu dežuren, ne glede na to, ali ga poučuje ali ne). Pogojno vpisanim dijakom bo določen rok za opravljanje izpitov v septembru. Tisti , ki ne bodo opravili izpitov, bodo lahko ponavljali oz. uporabili drugo, s pravili ponujeno možnost, odvisno od njihovega takratnega statusa.

GOVORILNE URE

GOVORILNE URE

e-Mail PRIIMEK IN IME Govorilne ure za starše Govorilne ure za dijake
aleksander.camlek@sc-sg.si CAMLEK ALEKSANDER po dogovoru po dogovoru
natalija.cernjak@sc-sg.si ČERNJAK NATALIJA torek, 9.00 – 10.00 torek, 9.00 – 10.00
tomana.espodpecan@sc-sg.si ES PODPEČAN TOMANA po dogovoru po dogovoru
adolf.flis@sc-sg.si FLIS ADOLF četrtek, 10.10 – 12.00 četrtek, 10.00 – 15.00
barbara.gaspersicvodopija@sc-sg.si GAŠPERŠIČ VODOPIJA BARBARA četrtek, 8.40 – 9.25 četrtek, 8.40 – 9.25
janez.globovnik@sc-sg.si GLOBOVNIK JANEZ po dogovoru po dogovoru
larisa.jeromel@sc-sg.si JEROMEL LARISA četrtek, 10.20 – 11.05 četrtek, 10.20 – 11.05
sabina.jurhar@sc-sg.si JURHAR SABINA sreda, 10.20 – 11.05 sreda, 10.20 – 11.05
darja.katanec@sc-sg.si KATANEC DARJA torek, 12.00 – 12.45 torek, 12.00 – 12.45
petra.klancnik@sc-sg.si KLANČNIK PETRA torek, 10.30 na gimnaziji po dogovoru
andrej.klobcar@sc-sg.si KLOBČAR ANDREJ torek, 10.20 – 11.05 po dogovoru
darja.knez@sc-sg.si KNEZ DARJA sreda, 10.20 – 11.05 sreda, 10.20 – 11.05
natasa.knez@sc-sg.si KNEZ NATAŠA torek, 9.30 – 10.15 torek, 9.30 – 10.15
zdenka.kocivniklesjak@sc-sg.si KOČIVNIK LESJAK ZDENKA sreda, 9.30 – 10.15 sreda, 9.30 – 10.15
jasna.kolar@sc-sg.si Mag. KOLAR MACUR JASNA ponedeljek, 10.15 – 11.05 ponedeljek, 10.15 – 11.05
lucija.kompan@sc-sg.si KOMPAN LUCIJA ponedeljek, 10.20 – 11.05 ponedeljek, 10.20 – 11.05
irena.matko@sc-sg.si MATKO IRENA po dogovoru po dogovoru
damjana.meza@sc-sg.si MEŽA DAMJANA torek, 11.10 – 11.50 (kabinet 10) torek, 11.10 – 11.50 (kabinet 10)
eva.meza@sc-sg.si MEŽA EVA ponedeljek, 8.40 – 9.25 ponedeljek, 8.40 – 9.25
zvone.meza@sc-sg.si MEŽA ZVONE petek, 9.30 – 10.15 petek, 9.30 – 10.15
aleksandra.pecnik@sc-sg.si PEČNIK ALEKSANDRA ponedeljek, 10.20 – 11.05 ponedeljek, 10.20 – 11.05
patricija.pecnik@sc-sg.si PEČNIK PATRICIJA torek, 8.40 – 9.25 torek, 8.40 – 9.25
vlasta.perkus@sc-sg.si PERKUŠ VLASTA sreda, 12.00 – 12.40 sreda, 12.00 – 12.40
doroteja.pernat@sc-sg.si PERNAT DOROTEJA ponedeljek, 8.40 – 9.25 ponedeljek, 8.40 – 9.25
erika.pevnik@sc-sg.si PEVNIK ERIKA sreda, 9.30 – 10.15 sreda, 9.30 – 10.15
bostjan.potocnik@sc-sg.si POTOČNIK BOŠTJAN torek, 8.40 – 9.25 torek, 8.40 – 9.25
zlatko.prah@sc-sg.si PRAH ZLATKO ob četrtakih, po dogovoru ob četrtakih, po dogovoru
katarina.praznik@sc-sg.si PRAZNIK KATARINA sreda, 11.10 – 12.00 sreda, 11.10 – 12.00
alenka.rapuc@sc-sg.si RAPUC ALENKA Po dogovoru Po dogovoru
brigita.rapuc@sc-sg.si RAPUC BRIGITA po dogovoru po dogovoru
bostjan.repas@sc-sg.si REPAS BOŠTJAN Po dogovoru Po dogovoru
joze.rev@sc-sg.si REV JOŽE torek, 10.20 – 11.05 torek, 10.20 – 11.05
almira.rogina@sc-sg.si ROGINA ALMIRA četrtek, 11.10 – 12.00 četrtek, 11.10 – 12.00
jelka.samec@sc-sg.si SAMEC JELKA petek, 10.20 – 11.05 petek, 10.20 – 11.05
darja.skutnik@sc-sg.si SKUTNIK DARJA torek, 10.20 – 11.00 torek, 10.20 – 11.00
janja.setina@sc-sg.si ŠETINA JANJA petek, 10.20 – 11.05 petek, 10.20 – 11.05
bojana.stern@sc-sg.si ŠTERN BOJANA sreda, 8.40 – 9.25 sreda, 8.40 – 9.25
milena.strovsgagic@sc-sg.si ŠTROVS GAGIČ MILENA četrtek, 10.15 četrtek, 10.15
barbara.stulac@sc-sg.si ŠTULAC BARBARA četrtek, 8.40 – 9.25 četrtek, 8.40 – 9.25
nusa.skalic@sc-sg.si ŠKALIČ NUŠA po dogovoru po dogovoru
natasa.spegelj@sc-sg.si ŠPEGELJ NATAŠA sreda, 9.30 – 10.05 sreda, 9.30 – 10.05
blaz.susel@sc-sg.si ŠUŠEL BLAŽ po dogovoru po dogovoru

 

Učitelji na Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec tvorijo učiteljski zbor, ki ima poleg glavnih nalog poučevanja in vzgoje, še mnoge druge zadolžitve: obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenje o Letnem delovnem načrtu, predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, daje mnenje o predlogu za imenovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Število učiteljev se zaradi manjšega vpisa na nekaterih šolah znotraj Šolskega centra Slovenj Gradec nenehno spreminja, velika večina je stalnih članov kolektiva, nekaj pa jih prihaja dopolnjevat delo iz drugih organizacijskih enot oz. drugih šol. Vsi učitelji zadovoljujejo vse formalne izobrazbene pogoje za poučevanje določenih predmetov oz. modulov, mnogi imajo pridobljene tudi strokovne nazive.

Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi šola. Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu, in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa. Programski učiteljski zbor vodi strokovni delavec, ki ga določi ravnatelj (Zvone Meža in Lucija Kompan).

Naloge programskega učiteljskega zbora so naslednje:
– pripravi načrt ocenjevanja znanja,
– odloča o napredovanju posameznega dijaka,
– odloča o načinu opravljanja dopolnilnih izpitov dijaka (številu in obsegu),
– ugotavlja dosežene zmožnosti dijaka, ki ne zaključi izobraževanja,
– izvaja druge naloge, določene s pravilniki in šolskimi pravili.

 

UČITELJSKI ZBOR SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE SLOVENJ GRADEC (ker vsi učijo v vseh programih, so tudi vsi člani vseh PUZ-ov) ZA ŠOL. LETO 2022/2023:

UČITELJSKI ZBOR SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE SLOVENJ GRADEC

UČITELJSKI ZBOR SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE SLOVENJ GRADEC  ZA ŠOL. LETO 2022/2023

(ker vsi učijo v vseh programih, so tudi vsi člani vseh PUZ-ov)

 

Zap. št.

Ime in priimek

Matična šola

Poučuje še na:

Poučuje predmet

Izobrazba in strokovni nazivi

Ustreznost                                                /študijske obveznosti

Naziv v šolstvu

ALEKSANDER CAMLEK

SŠSGM

SZŠ

GIM

INFO

univ. dipl. ing. mat

U

mentor

NATALIJA ČERNJAK

SZŠ

SLO

prof. slovenščine in sociologije

U

mentorica

TOMANA ES PODPEČAN

SZŠ

 SŠSGM

NE

prof. nemščine in zgodovine

U

mentorica

ADOLF FLIS

SZŠ

 

PP

dipl. zdravstvenik

U

mentor

BARBARA GAŠPERŠIČ -VODOPIJA

SŠSGM

SZŠ

ZPD

univ. dipl. inž. živilske tehnologije

U

 

svetovalka

JANEZ GLOBOVNIK

SŠSGM

SZŠ, ZŠMB

POD

ZZK

univ. dipl. ekonomist

U

mentor

LARISA JEROMEL

SZŠ

 

PP

TP

dipl. medicinska sestra, mag. zdr. ved

U

brez

SABINA JURHAR

SZŠ

SŠSGM

BIO

   AIF…

prof. biologije in pedagogike

U

svetovalka

DARIJA KATANEC

SZŠ

 

PP

TP

dipl. medicinska sestra

U

 

mentorica

10.      

PETRA KLANČNIK

GIM

SZŠ

 

prof. matematike

U

svetpvalka

ANDREJ KLOBČAR

SŠSGM

SZŠ

DRU

KOM

prof. zgodovine in sociologije

U

svetovalec

DARJA KNEZ

SZŠ

 

PP

TP

dipl. med. sestra

U

 brez

13.      

NATAŠA KNEZ

SŠSGM

SZŠ

NEJ

prof. nemščine in slovenščine

U

svetovalka

ZDENKA

KOČIVNIK LESJAK

SZŠ

 

PP

TP

dipl. medicinska sestra

U

 

mentorica

mag. JASNA KOLAR MACUR

SZŠ

SŠSGM

PP

TP

mag. socioloških znanosti, višja medicinska sestra, univ. dipl. ped.

U

svetnica

LUCIJA KOMPAN

SZŠ

 

ŠVŽ

ŠVM

prof. športne vzgoje

U

svetovalka

IRENA MATKO

 

 

GIM

SZŠ

SJK

prof. slovenščine in sociologije

U

svetovalka

18.      

DAMJANA MEŽA

 

 

 

 

 

 

EVA MEŽA

SZŠ

 

ANJ

prof. angleškega jezika

U

svetnica

ZVONE MEŽA

SZŠ

 

ZGO

GEO

prof. zgodovine in geografije

U

svetnik

ALEKSANDRA PEČNIK

SZŠ

SŠSGM

ANJ

prof. angleškega jezika

U

svetovalka

22.      

PATRICIJA PEČNIK

SZŠ

 

PP

TP

dipl. medicinska sestra

U

brez

VLASTA PERKUŠ

SZŠ

 

TP

univ. dipl. org. dela v zdravstvu

U

svetovalka

DOROTEJA PERNAT

SZŠ

 

PP

TP

dipl. medicinska sestra

U

 

svetovalka

ERIKA PEVNIK

SZŠ

 

PP

TP

dipl. medicinska sestra

U

 

svetovalka

BOŠTJAN POTOČNIK

SZŠ

 

FIZ

MAT

prof. mat. in fizike

U

mentor

KATARINA PRAZNIK

SZŠ

 

ŠVŽ

ŠVM

prof. športne vzgoje

U

svetnica

ZLATKO PRAH

ZŠMB

SZŠ

LIK. P.

prof. lik. pouka

U

svetovalec

 

BRIGITA RAPUC

SZŠ

 

SVET. DELO

univ. dipl. soc. del.

U

 

svetovalka

30.      

ALENKA RAPUC

SŠSGM

ETK KOMU

univ. dipl. psih

U/N

svetovalka

31.      

BOŠTJAN REPAS

SŠSGM

ŠV

prof. športne vzgoje

U

mentor

JOŽE REV

GIM

SZŠ

MAT

prof. matematike

U

mentor

 

33.      

ALMIRA ROGINA

GIM

SŠSGM

UME

prof. glasbe

U

svetnica

34.      

JELKA SAMEC

SŠSGM

GIM

SZŠ

NEJ

prof. soc. in dipl. nemcist in prev.

U

svetovalka

35.      

DARJA SKUTNIK

SZŠ

 

SJK

univ. dipl. slovenistka

U

svetovalka

36.      

JANJA ŠETINA

SZŠ

 

BI, KE

AIF

prof. biologije in kemije

U

svetovalka

37.      

BOJANA ŠTERN

SZŠ

 

PP, TP

ETK

dipl. medicinska sestra

U

svetovalka

38.      

MILENA ŠTROVS GAGIČ

VIŠ

SZŠ

ANJ

prof. slovenščine in angleščine

U

svetnica

39.      

BARBARA ŠTULAC

SZŠ

 

MAT

mag. prof. matematike

U

brez

40.      

NUŠA ŠKALIČ

GIM

SZŠ

SJK

prof. slo. in sociologije

U

brez

41.      

NATAŠA ŠPEGELJ

SŠSGM GIM

SZŠ

NEJ

prof. angleščine in nemščine

U

svetovalka

42.      

BLAŽ ŠUŠEL

SZŠ

 

PSI

univ. dipl. psiholog

U

svetovalec

 

Dostopnost