ZDRAVSTVENA NEGA – PTI predmetnik za šolsko leto 2023/2024

 

Dijaki zaključijo šolanje s poklicno maturo, ki obsega štiri enote poklicne mature:

  • pisni in ustni izpit iz slovenskega jezika in književnosti
  • pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege bolnika
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter
  • praktični pouk (projektno delo) – storitev z zagovorom

Praktični del poklicne mature se opravlja kljub odličnemu uspehu v 4. letniku.

Vpišejo se lahko dijakinje in dijaki, ki so prej uspešno končali program bolničar – negovalec.

Dostopnost