ZDRAVSTVENA NEGA – PTI predmetnik za šolsko leto 2020/2021

 

Dijaki zaključijo šolanje s poklicno maturo, ki obsega štiri enote poklicne mature:

  • pisni in ustni izpit iz slovenskega jezika in književnosti
  • pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege bolnika
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter
  • praktični pouk (projektno delo) – storitev z zagovorom

Praktični del poklicne mature se opravlja kljub odličnemu uspehu v 4. letniku.

Vpišejo se lahko dijakinje in dijaki, ki so prej uspešno končali program bolničar – negovalec.

ZDRAVSTVENA NEGA (ZN) PTI – predmetnik za šolsko leto 2020/2021

ZDRAVSTVENA NEGA (PTI)  – PRENOVLJEN PROGRAM

PREDMETNIK– šolsko leto 2020/2021

Oznaka Splošno izobraževalni predmet ali strokovni modul

1. LETNIK

ure ted./letno

32 ur na teden

2. LETNIK

ure ted./letno

32 ur na teden

 

Skupaj ure

A – SPLOŠNO -IZOBRAŽEVALNI

PREDMETI

       
P1 Slovenščina 4/140 4/136 276
P2 Tuji jezik 4/140 4/136 276
P3 Matematika 3/108 3/98  206
P4 Umetnost 1/30   30
P5 Zgodovina   1/40 40
P6 Geografija   1/40 40
P8 Psihologija   1/40 40
P9 Fizika   1/40 40
P10 Kemija 1/40   40
P11 Biologija 1/40   40
P12 Športna vzgoja 2/76 2/74 150
SKUPAJ   16 17 1178
B – STROKOVNI MODULI        
    T KV T KV  

M1

 

 

Zdravstvena nega pacienta in nujna medicinska pomoč

 

4

 

3

 

 

   
  4/136 3/102 238

M2

 

Zdravstvena nega na specialnih področjih in dolgotrajna oskrba

 

2

 

1

 

3

 

3,5

 
    2/68 1/34 3/102 3,5/119 323

M3

 

Zdravstvena nega otroka in mladostnika

 

1

 

1

 

1

 

0,5

 
    1/34 1/34 1/34 0,5/17 119

M4

 

Anatomija, fiziologija in humana genetika

 

1

 

 

1

   
    1/34   1/34   68
Izbirni modul       2    
        2/68   68
SKUPAJ B   8 5 7 4 816

C – VAJE V ŠOLI

(od B)

Praktični pouk v šoli     306      
Č – PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM   2 tedna 76

D – INTERESNE

DEJAVNOSTI

  2 tedna 1 teden 96

E – ODPRTI

KURIKULUM

     

 

240

  Informatika 1/34   34
Zdravstvena terminologija 1/34   34

Temeljna strokovna znanja

( + PP)

  4/138 138
Fizika v zdravstveni negi 1/34   34

SKUPAJ

tednov / ure na teden

 

34 tednov /

32 ur na teden

34 tednov /

32 ur na teden

 

 

 

V šolskem letu 2020/2021 se izvaja iz te tabele samo 1. letnik, otemnjene vsebine.

 

ZDRAVSTVENA NEGA (PTI) – PREDMETNIK– šolsko leto 2020/2021

Oznaka Splošno izobraževalni predmet ali strokovni modul

1. LETNIK

ure ted./letno

32 ur na teden

2. LETNIK

ure ted./letno

30 ur na teden

 

Skupaj ure

A – SPLOŠNO –

IZOBRAŽEVALNI

      PREDMETI

       
P1 Slovenščina 4/140 4/136 276
P2 Matematika 3/108 3/98  206
P3 Tuji jezik 4/140 4/136 276
P4 Umetnost 1/30 30
P5 Zgodovina 1/40 40
P6 Geografija 1/40 40
P8 Psihologija 1/40 40
P9 Fizika 1/40 40
P10 Kemija 1/40 40
P11 Biologija 1/40 40
P12 Informatika 2/60 60
P13 Športna vzgoja 2/76 2/74 150
SKUPAJ 18 17      (1238)

B – STROKOVNI

       MODULI

           
    T KV T KV  

M1

 

 

ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA

 

 

 

 

     

VS1

 

 

Življenjske aktivnosti in negovalne intervencije   ANI

 

2/68

(VB)

 

68

 

VS2

 

 

Diagnostično-terapevtski postopki in posegi  DTP

 

2/68

 

68

VS3 Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih   ZNB

 

1/33

 

33

VS4 Prva pomoč in nujna medicinska pomoč  NPP

2/66*

(52+

14 OK)

 

52

VS5 Fizika v zdravstveni negi zdravstvu   FZN 1/33 (KV)* 33
SKUPAJ   4/136 2/66 2/52 254 (254)
M2 ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA      
VS1 Anatomija in fiziologija    ANF 1/34   34
VS2 Humana genetika   HG   1/33 33
SKUPAJ 1/34 1/33

67  (68)

 

M3 ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA IN MLADOSTNIKA T KV T KV  
VS1 Zdravstvena dejavnost in življenjske aktivnosti v zdravstveni negi otroka in mladostnika   ANO

 

1/34

 

1/34

(V bol.)

    68
VS2 Diagnostično terapevtski posegi in postopki v zdravstveni negi otroka in mladostnika   INO

 

 

 

 

1/34

    34
VS3 Zdravstvena nega otroka in mladostnika pri različnih bolezenskih stanjih  BOM    

 

 

1/33

33
SKUPAJ 1/34 2/68 1/33  

135 (136)

 

IZBIRNI MODUL Zdravstvena nega  v geriatrični dejavnosti 1/34

1/34

(V bol.)

 

3/99

(V bol.)

167
    2/68 3/99 167 (170)
SKUPAJ B   10/340 9/283 623 (628)

C – VAJE V ŠOLI

       (od B)

PRAKTIČNI POUK V ŠOLI 7/238 5*/151 389 V (390)     

Č – PRAKTIČNO

 USPOSABLJANJE     

      Z DELOM

  2 tedna 2 tedna 152

D – INTERESNE

       DEJAVNOSTI

  2 tedna 1 teden 96

E – ODPRTI

       KURIKULUM

 

4/136

Zdravstvena terminologija (ZTM) – 1 ura

 

Temeljna strokovna znanja (TSZ)

NOT t, NBO t, DTI t – 3 ure

4/132

Zdravstvena nega specialnih  področij (ZNS)    

ZNŽ t, ZNDB t, ZNIB t – 3 ure

 

Vaje v bol.

1 ura

282 (277)

SKUPAJ

tednov / ure na teden

 

38 tednov /

32 ur na teden

36 tednov /

30 ur na teden

 

74

 

V šolskem letu 2020/2021 se izvaja iz te tabele samo 2. letnik, otemnjene vsebine.