Vodja izobraževanja odraslih:
Svetovalna delavka Brigita Rapuc, univ. dipl. soc. del

Tel. pisarne izobraževanja odraslih:
02 88 46 – 563
brigita.rapuc@sc-sg.si

Uradne ure pisarne izobraževanja odraslih:

PON OD 13.00 DO 14.00

Uradne ure tajništva

Vsak dan: 09:00 – 10:45, 12:30 – 14:00
Malica: 10:45 – 11:15

Vodja izobraževanja odraslih za zdravstveno šolo bo svetovalna delavka Brigita Rapuc.

Dijakom s posebnimi statusi in vsem tistim občanom, ki se samoizobražujejo ter opravljajo izpite brez organiziranih predavanj, bomo omogočili že utečeno opravljanje izpitov in drugih obveznosti. Ponudili bomo tudi organizirane oblike izobraževanja odraslih za vse naše programe ter tečaj masaže za pridobitev NPK. Izvajali pa se bodo, če bo do sredine meseca oktobra prijavljenih najmanj 15 kandidatov.

 

OBVESTILA

Za šolsko leto 2022/23 ne sprejemamo več prijav.Vsi, ki ste vpisani v individualno izobraževanje, plačate vpisnino, izpite preko položnice na sledeči transakcijski račun.

 • Vpisnina znaša 200 €.
 • TRR: SI 56 0110 0603 0705 082
 • SKLIC: za program Bolničar – negovalec 760105
 • SKLIC: za program Zdravstvena nega 760104

POKLICNA MATURA IN ZAKLJUČNI IZPIT >>


 

VPIS NA SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI SLOVENJ GRADEC JE MOŽEN V NASLEDNJE PROGRAME:

 • zdravstvena nega (SSI)
 • zdravstvena nega (PTI)
 • bolničar negovalec (SPI)

IZPITNI ROKI V ŠOLSKEM LETU 2022/ 2023

IZPITI ZA OBČANE (prijava na izpite med 8.00 in 14.00)

 • od 24. 10. 2022 do 28. 10. 2022 – (SREDA, 19. 10. 2022 – zadnji dan prijave na izpit)
 • od 14. 11. 2022 do 18. 11. 2022 – (SREDA, 9. 11. 2022 – zadnji dan prijave na izpit)
 • od 12. 12. 2022 do 16. 12. 2022 – (SREDA, 7. 12. 2022 – zadnji dan prijave na izpit)
 • od 16. 1. 2023 do 20. 1. 2023 – (SREDA, 11. 1. 2023 – zadnji dan prijave na izpit)
 • od 6. 3. 2023 do 10. 3. 2023 – (SREDA, 1. 3. 2023 – zadnji dan prijave na izpit)
 • od 3. 4. 2023 do 7. 4. 2023 – (SREDA 29. 3. 2022 – zadnji dan prijave na izpit)
 • od 8. 5. 2023 do 12. 5. 2023 – (SREDA 3. 5. 2022 – zadnji dan prijave na izpit)
 • od 26. 6. 2023 do 30. 6. 2023 – (SREDA 21. 6. 2023 – zadnji dan prijave na izpit)
 • od 21. 8. 2023 do 25. 8. 2022 – (SREDA 16. 8. 2023 – zadnji dan prijave na izpit)

 

 

TERMINI SKUPNIH GOVORILNIH UR V ŠOLSKEM LETU 2022/ 2023

TERMINI SKUPNIH GOVORILNIH UR
• 14. 11. 2022
• 12. 12. 2022
• 16. 1. 2023
• 6. 3. 2023
• 3. 4. 2023
• 8. 5. 2023

POMEMBNA NAVODILA ZA VPISANE NA PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

POMEMBNA NAVODILA ZA VPISANE NA PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

KONZULTACIJE
Pred prijavo k izpitu se morate obvezno posvetovati s profesorjem, pri katerem opravljate izpit. Na konzultacije pri profesorjih se morate predhodno naročiti preko e-naslova. Elektronske naslove profesorjev najdete v tabeli govorilne ure profesorjev. Na konzultacijah vam profesor pove vsebine, ki jih morate znati na izpitu, katere učbenike ter drugo gradivo boste za izpit potrebovali.

PRIJAVA NA IZPIT

 1. Na izpit se morate prijaviti do srede pred izpitnim rokom. Prijave se zbirajo do 14 ure.
  2. Prijavo oddate na mail koordinatorki (brigita.rapuc@sc-sg.si), zraven dodate še potrdilo o plačilu izpita. V mailu obvezno napišite pri katerem profesorju boste opravljali izpit.
  3. Izpitni roki so določeni enkrat mesečno. Izpite lahko opravljate samo takrat, ko so določeni IZPITNI ROKI. Izpiti potekajo v živo na šoli v dopoldanskem času oz. takrat ko imajo prof. GU ali prosto uro. V popoldanskem času pa samo ob ponedeljkih, po skupnih govorilnih urah.
  4. Izpit lahko odjavite do tri (3) dni pred rokom, sicer se prijava ne prenese na naslednji rok.
  5. Razporedi izpitov bodo objavljeni in poslani na vaše maile do petka pred IZPITNIM ROKOM. 6. Na izpit obvezno prinesite indeks, saj vam profesorji opravljen ustni izpit vpiše takoj v indeks.

PRENEHANJE IZOBRAŽEVANJA
Če iz utemeljenega razloga ne boste več želeli obiskovati naše šole, se takoj oglasite v svetovalni službi, kjer boste izpolnili IZPISNICO.

POKLICNA MATURA
Vse informacije v zvezi s poklicno maturo in zaključnim izpitom dobite pri prof. Darji KNEZ in na spletni strani naše šole.

 

NAVODILA ZA VPIS 2022/ 2023
Dostopnost