POKLICNA MATURA
Tajnica poklicne mature:
Telefon: Uradne ure:
Darja Knez
dipl. med. sestra
02 88 46 540
02 88 46 541
Tor, 10.30 – 11.15

Večino informacij o poklicni maturi ter zaključnem izpitu poleg ravnatelja pozna tajnica mature, ki skrbi, da zaključek šolanja poteka brez motenj, da so vsi o vsem pravočasno obveščeni, da podatki potujejo na pravo mesto da se izdajo spričevala…

Na Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec to odgovorno nalogo opravlja ga. Darja Knez (darja.knez@sc-sg.si).

Obvestilo:

navodila posamezni izpiti MATURA

OBVESTILO – POKLICNA MATURA ZIMSKI ROK !
Obveščam vse kandidate, ki ste prijavljeni na zimski rok poklicne mature, da najkasneje do petka, 26.1.2024 oddate vso potrebno dokumentacijo ( spričevala, dokazila o plačilu).
Če kandidat ne odda dokazil, ne morete opravljati poklicne mature.
Za kandidate, ki ne izpolnjujejo pogoja, ali v tem roku ne želijo opravljati poklicne mature, je zadnji rok za pisno odjavo nedelja, 28.1.2024

NAVODILA ZA POSAMEZNI IZPIT MATURE >>

ZAKLJUČNI IZPIT - 2023/24
Tajnica zaključnega izpita: Telefon: Uradne ure:
Darja Knez
dipl. med. sestra
02 88 46 540
02 88 46 541
Tor, 10.30 – 11.15

 

Prijava na zaključni izpit (obrazec) >>

Zaključni izpit za program bolničar – negovalec 

 

 

 

Dostopnost