POKLICNA MATURA
Tajnica poklicne mature:
Telefon: Uradne ure:
Boža Zalesnik
dipl. med. sestra
02 88 46 540
02 88 46 541
Tor, 10.30 – 11.15

Večino informacij o poklicni maturi ter zaključnem izpitu poleg ravnatelja pozna tajnica mature, ki skrbi, da zaključek šolanja poteka brez motenj, da so vsi o vsem pravočasno obveščeni, da podatki potujejo na pravo mesto da se izdajo spričevala…

Na Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec to odgovorno nalogo opravlja ga. Boža Zalesnik.

POKLICNA MATURA - 2020/21

PROTOKOL TESTIRANJA PCR ZA KANDIDATE ZA MATURO, KI SO V KARANTENI

 

Prijava na poklicno maturo (obrazec) >>

 

Odjava od poklicene mature (obrazec) >>

 

Prijava k maturitetnemu predmetu splošne mature (obrazec) >>

 

 

 

 AVGUST  2021 – jesenski  rok

 

 od  24.  8. 2021  do    9. 9. 2021

 

 

 

ŠOLSKA MATURITETNA KOMISIJA:

 

 PREDSEDNIK: Blaž ŠUŠEL

 

 NAMESTNIK:  Darja KATANEC

 

 TAJNIK:            Boža ZALESNIK

 

 ČLAN:                Darja SKUTNIK

 

 ČLAN :               Eva MEŽA

 

  KOLEDAR OPRAVLJANJA POKLICNE MATURE – avgust  2021

 

 

 

   8. 7. 2021- sreda ZADNJI  ROK  ZA  PRIJAVO  K  POKLICNI MATURI

 

 PISNI DEL ob 9.00 

DATUM        IZPITNA ENOTA             PREDMET
24. 08. 2021 (TO) 1. predmet SLOVENŠČINA
25. 08. 2021 (SR) 3. predmet MATEMATIKA
27. 08. 2021 (PE) 3. predmet ANGLEŠČINA
31. 08. 2021 (TO) 2. predmet ZDRAVSTVENA NEGA

 

 USTNI DEL: 

DATUM       IZPITNA ENOTA             PREDMET
25.08.2021   (SR) 3. predmet Angleščina
26.08.2021   (ČE) 1. predmet Slovenščina
27.08.2021   (PE) 3. predmet Matematika
30.08.2021   (PO) 2. predmet Zdravstvena  nega

 

 PRAKTIČNI DEL: 

 

DATUM        IZPITNA ENOTA             PREDMET
26.08.2021 ob 8.00  in 30.08.2021 ob 8.00 4. predmet Storitev in zagovor

 

 

Seznanitev kandidatov z uspehom na PM – AVGUST 2021 bo  V ČETRTEK, 9. 9. 2021 ob  10.00 uri.

 

  

 

 OBVESTILO: Razpored ustnega in praktičnega dela POM. bo  objavljen  na oglasni deski šole najkasneje v TOREK, 24.08.2021!

 

 

 

 

ZAKLJUČNI IZPIT - 2020/21
Tajnica zaključnega izpita: Telefon: Uradne ure:
Boža Zalesnik
dipl. med. sestra
02 88 46 540
02 88 46 541
Tor, 10.30 – 11.15

 

Prijava na zaključni izpit (obrazec) >>

IZPITNI ODBOR:

PREDSEDNIK: Blaž ŠUŠEL

NAMESTNIK: Boža ZALESNIK

ČLANICA: Darja SKUTNIK

ČLANICA: Darja KATANEC

ČLAN: Adolf FLIS

 

 

Prva seja izpitnega odbora za zaključni izpit bo v torek, 24.08.2021 ob 8.00!

 

 

PREDLAGATELJICA  TEM  IN  OCENJEVALKA  ZA  PISNI DEL 

 

SLOVENŠČINA

 

Darja SKUTNIK

 

 

  • Kandidati se morajo prijaviti na predpisanem obrazcu 30 dni pred izpitom oz. iz utemeljenih razlogov najkasneje do četrtka, 19. 08. 2021 do 12.00 ure.

 

  • Prijavi je potrebno priložiti spričevalo zaključnega letnika.

 

 

                       RAZPORED  ZAKLJUČNEGA IZPITA

 

 

                                            PISNI  DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

 

PREDMET

 

           DAN  in URA

UČILNICA

NADZORNI UČITELJ

 

SLOVENŠČINA

 

Torek, 24.08.2021  ob  9.00

 

 

 

21

 

L. Jeromel

 

 

 

USTNI DEL  ZAKLJUČNEGA IZPITA

 

PREDMET

 

          DAN  in URA

UČILNICA

        KOMISIJA

 

SLOVENŠČINA

 

Petek, 27.08.2021  ob 8.00

 

 

10

 

N. Černjak – predsednica

D. Skutnik –izpraševalka

 

 

 

PRAKTIČNI  DEL  ZAKLJUČNEGA IZPITA

 

PREDMET

 

          DAN  in URA

  USTANOVA

        KOMISIJA

 

STORITEV IN ZAGOVOR

 

 

Sreda, 25.08.2021 ob  8.00

 

 

Dom varovance

ČRNEČE

 

Dom varovance

VELENJE

 

 

 

A. Flis –  izpraševalec

D. Pernat – predsednica

 

 

D.Katanec –  izpraševalka.

Z.Kočivnik Leslak – predsed.

 

 

 

 

Zaključna seja izpitnega odbora bo v ponedeljek, 30.08.2021  ob 12.00.

 

 

ZAKLJUČNI IZPIT – KOLEDAR  IZPITOV

Zimski  izpitni rok 2021:

  4. januar 2021 (PO) Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu
 2. februar 2021   (TO) Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita
 4. februar 2021   (ČE) SLOVENŠČINA – pisni izpit
 5. februar (PE) – 12. februar (PE) Obdobje ustnih izpitov + storitev in zagovor

 

Spomladanski izpitni rok 2021

   5. marec 2021 (PE) Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu
   4 junij  2021 (PE) Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita
   7. junij 2021  (PO) SLOVENŠČINA – pisni izpit
   8. junij  (TO) – 15. junij (TO) Obdobje ustnih izpitov + storitev in zagovor

 

 Jesenski izpitni rok 2021:

 

8. julij 2021 ČE) Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu
20. avgust 2021 (PE) Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita
24. avgust  2021 (TO SLOVENŠČINA – pisni izpit
23. avgust (PO) -30.avgust.2021 (PO) Obdobje ustnih izpitov + storitev in zagovor